Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

700. Jeg ved en blomst så favr og fin (0)

701. Huset, som Gud har bygt (0)

702. Alterlyset i Herrens hus (1)

703. Det er så yndigt at følges ad for to (1)

704. Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund (0)

705. Vi beder, Herre, for de to (0)

706. I blev skabt som mand og kvinde (3)

707. Forgæves er vor kraft og kunst (2)

708. Gud lade rolighed og fred (0)

709. Alfader! du, hvis navn i Nord (0)

710. Kærlighed til fædrelandet (1)

711. Forlen os freden, Herre, nu (3)

712. Vær velkommen, Herrens år (Nytår) (0)

713. For dig, o Herre, som dage kun (0)

714. Kom, hjerte, tag dit regnebræt (3)

715. O Gud, som tiden vender (0)

716. Guds godhed vil vi prise (3)

717. I går var hveden moden (1)

718. Året, som i dag oprinder (0)

719. Lad tidens hjul omdrive (1)

720. Som året går (1)

721. Frydeligt med jubelkor (3)

722. Nu blomstertiden kommer (21)

723. Naturen holder pinsefest (1)

724. Solen stråler over vang (4)

725. Det dufter lysegrønt af græs (4)

726. Gak ud, min sjæl, betragt med flid (3)

727. Gud, du fra dine de herlige højeloftssale (0)

728. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (1)

729. Nu falmer skoven trindt om land (4)

730. Vi pløjed og vi så'de (1)

731. Nu står der skum fra bølgetop (3)

732. Dybt hælder året i sin gang (9)

733. Skyerne gråner, og løvet falder (6)

734. Gud Fader og Søn og Helligånd (2)

735. Nu sol i øst oprinder mild (0)

736. Den mørke nat forgangen er (9)

737. Jeg vil din pris udsjunge (2)

738. O, Gud ske lov til evig tid (2)

739. Rind nu op i Jesu navn (0)

740. Nat, søvn og slum og seng, farvel (0)

741. Op, min sjæl, thi sol er oppe (0)

742. Farvel, du hvilesøde nat (1)

743. Nu rinder solen op (8)

744. Morgenrøden sig udstrækker (0)

745. Vågn op og slå på dine strenge (2)

746. Dig, store Gud, ske ære (4)

747. Lysets engel går med glans (4)

748. Nu vågne alle Guds fugle små (2)

749. I østen stiger solen op (7)

750. Nu titte til hinanden de favre blomster små (4)

751. Gud ske tak og lov (0)

752. Morgenstund har guld i mund (6)

753. Gud, du, som lyset og dagen oplod (0)

754. Se, nu stiger solen af havets skød (5)

755. Gud ske lov for nattero (2)

756. Nu gløder øst i morgenskær (0)

757. Den lyse dag forgangen er, og natten (4)

758. Nu velan, vær frisk til mode (1)

759. Nu hviler mark og enge (2)

760. Dagen nu sin afsked tager (0)

761. Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer (0)

762. Hvilestunden er i vente (0)

763. Det mulmer mod den mørke nat (0)

764. Til hvile solen går (1)

765. Aftenstjernen hisset tindrer (0)

766. Se, hvor sig dagen atter skynder (0)

767. Tiden skrider, dagen rinder (1)

768. Dagen viger og går bort (4)

769. Sig månen langsomt hæver (5)

770. Jeg er træt og går til ro (1)

771. Dagen går med raske fjed (4)

772. Til vor lille gerning ud (2)

773. Bliv hos os, når dagen hælder (2)

774. Den skønne jordens sol gik ned (3)

775. Der står et slot i vesterled (1)

776. I fjerne kirketårne hist (0)

777. Den store, stille nat går frem (1)

778. Fred hviler over land og by (3)

779. Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred (0)

780. Den lyse dag forgangen er, den blanke sol (0)

781. Nu skrider dagen under (0)

782. Dig vandre vi så gerne med (0)

783. Kirkeklokke! mellem ædle malme (2)

784. Altid frejdig, når du går (1)

785. Tunge, mørke natteskyer (0)

786. Nu går solen sin vej (2)

787. Du, som har tændt millioner af stjerner (4)

788. Nu sænkes overalt (0)

789. Nu lukker sig mit øje (1)

790. Gode Gud, din engleskare (0)

791. Når mørket jorden blinder (Vægterversene) (0)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek