Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

241. Tag det sorte kors fra graven (1)

427. Tak for al din fødsels glæde (0)

80. Tak og ære være Gud (5)

294. Talsmand, som på jorderige (2)

767. Tiden skrider, dagen rinder (1)

505. Til dig alene, Herre Krist (9)

31. Til himlene rækker din miskundhed, Gud (9)

252. Til Himmels fór den ærens drot (2)

764. Til hvile solen går (1)

384. Til klart Guds ansigt vi skal se (0)

772. Til vor lille gerning ud (2)

397. Trods længselens smerte (3)

65. Troens smykke, Jesus sød (1)

785. Tunge, mørke natteskyer (0)

343. Tusind år stod Kristi kirke (3)

14. Tænk, at livet koster livet (0)

564. Tænk, når engang den tåge er forsvunden (1)

348. Tør end nogen ihukomme (1)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek