Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

500. O Gud, min synd du sænke ned (0)

501. Herre, jeg har handlet ilde (0)

502. Jeg har en angst som aldrig før (2)

503. O Herre, udslet min synd så svar (1)

504. O Gud, vi falder dig til fode (1)

505. Til dig alene, Herre Krist (9)

506. Hjerte, lad dig ej indbilde (1)

507. Vor sjæl er dertil født og båren (0)

508. Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (1)

509. Hvor lystig, sød og yndig (2)

510. Nu har jeg fundet det, jeg grunder (0)

511. Jesus han er syndres ven (4)

512. Hvo vil mig anklage (1)

513. Min frelser mig af døden drog (0)

514. Guds Søn har gjort mig fri (0)

515. Fred i Jesu død vi skulle (0)

516. Klynke og klage (0)

517. O, hvor er nåde-stolen (0)

518. På Guds nåde (2)

519. Syndernes forladelse selvros udelukker (0)

520. Du, som freden mig forkynder (0)

521. På nåden i Guds hjerte (0)

522. Nåden er din dagligdag (1)

523. Min nåde er dig nok (1)

524. Hør mig, skaber mild (0)

525. O Jesus, morgenstjerne (1)

526. Vor Herre Jesus, Gud og mand (0)

527. Når syn og hørelse forgår (1)

528. Når tid og time er for hånd (2)

529. Med sorgen og klagen hold måde, Guds ord (0)

530. Min død er mig til gode (1)

531. Eja, min sjæl ret inderlig (0)

532. Nu ledet er min lille (0)

533. Jeg er rede til at bede (0)

534. Hvo ved, hvornår mit liv har ende (0)

535. Nu! jeg har vunden (0)

536. Udrust dig, helt fra Golgata (2)

537. Lær mig, o skov, at visne glad (0)

538. At sige verden ret farvel (1)

539. Mit lys i mørke, Jesus sød (0)

540. En liden stund (4)

541. Vær du mig nær (0)

542. Døden er den sidste fjende (0)

543. Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst (0)

544. Som dug på slagne enge (1)

545. Sejervindersken på jorden (0)

546. Herrens venner ingen sinde (0)

547. Man siger, livet har bange kår (0)

548. Han kom til os fra Himmerige (0)

549. Vi takker dig for livet (1)

550. Nu er livet gemt hos Gud (3)

551. Der er en vej, som vi alle går alene (0)

552. Nu har du taget fra os (2)

553. Min største hjertens glæde (6)

554. Om Himmerigs rige vi tales ved (2)

555. Jeg ved et evigt Himmerig (12)

556. I Himmelen, i Himmelen (3)

557. Her vil ties, her vil bies (8)

558. Når mit øje, træt af møje (3)

559. O Helligånd! mit hjerte (0)

560. Det livets ord vi bygger på (4)

561. Jeg kender et land (8)

562. Som markens blomst henvisner fage (2)

563. Sørger ej for dem, der sove (0)

564. Tænk, når engang den tåge er forsvunden (1)

565. Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes (1)

566. Er livet alt lifligt herneden (1)

567. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim (0)

568. Livsalige dag, som i håbet vi venter (1)

569. Ja, engang mine øjne skal (0)

570. Hvor er det godt at lande (0)

571. Den store hvide flok vi se (2)

572. Jeg ser dig, søde Lam, at stå (1)

573. Helgen her og helgen hisset (0)

574. For alle helgen, som i Kristi tro (1)

575. Din fred skal aldrig vige (1)

576. O Jesus, troens dyre skat (4)

577. Vor tro er den forvisning på (2)

578. Den tro, som Jesus favner (1)

579. Vor tro den er et lys (0)

580. Jesus, dødens overvinder (1)

581. Der er et helligt værge (0)

582. At tro er at komme (1)

583. Falder på dig modgangs hede (1)

584. Beder, og I skulle få (0)

585. Hvor der er tro på Gud (0)

586. Stol du kun på dit Fadervor (0)

587. Guds egen kære Søn (0)

588. Herre, gør mit liv til bøn (1)

589. Hvordan takker vi vor Herre (0)

590. O, lytter til, I folk (0)

591. Ak, vidste du, som går i syndens lænke (1)

592. I dag er nådens tid (3)

593. En hyrde glemmer fåret ej (5)

594. Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme (0)

595. I denne verdens sorger sænkt (0)

596. Kender du den livsens kilde (1)

597. Så vide om land, som sol monne gå (0)

598. O Gud, du ved og kender (4)

599. Lov og tak og evig ære ske dig (0)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek