Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

400. Så vældigt det mødte (0)

401. Guds ord det er vort arvegods (1)

402. Den signede dag med fryd vi ser (4)

403. Denne er dagen, som Herren har gjort (2)

404. Lover Herren! han er nær (0)

405. Søndag er vor Herres dag (0)

406. Søndag morgen fra de døde (1)

407. Nu står sjælen op af døde (1)

408. Nu ringer alle klokker mod sky (2)

409. Som hønen klukker mindelig (0)

410. Som tørstige hjort monne skrige (6)

411. Hyggelig, rolig (3)

412. Som vintergrene (1)

413. Vi kommer, Herre, til dig ind (0)

414. Den Mægtige finder vi ikke (2)

415. Dig ske al ære, Herre Krist (0)

416. O Herre Krist! dig til os vend (1)

417. Herre Jesus, vi er her (5)

418. Herre Jesus, kom at røre (0)

419. O Gud, hør min bøn (0)

420. Syng lovsang, hele jorden (0)

421. Gud er her til stede (0)

422. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig (1)

423. Sin menighed har Kristus kær (0)

424. I Herrens hus er godt at bo (3)

425. Velsignelse, al jordens tarv (1)

426. Fred til bod for bittert savn (2)

427. Tak for al din fødsels glæde (0)

428. Fader, tak for liv og ånde (0)

429. Brødre og søstre! Vi skilles nu ad (0)

430. Lov og tak og evig ære ofrer vi (0)

431. Herre Kristus, dig til ære (0)

432. Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet) (1)

433. Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie) (0)

434. Ære være Gud i det højeste (0)

435. Aleneste Gud i Himmerig (4)

436. Gladelig vil vi halleluja kvæde (3)

437. Vi tro, vi alle tro på Gud (3)

438. Hellig, Hellig, Hellig er Herren (0)

439. O du Guds Lam! med korsets skam (0)

440. O Guds Lam uskyldig (0)

441. Alle mine kilder skal være hos dig (3)

442. Enhver, som tror og bliver døbt (0)

443. Op til Guds hus vi gå (5)

444. Guds-husets dør er i vor dåb (1)

445. Af diendes og spædes mund (0)

446. O, lad din Ånd nu med os være (0)

447. Herren strækker ud sin arm (2)

448. Fyldt af glæde over livets under (2)

449. Vor Herre tar de små i favn (2)

450. Du kommer, Jesus, i vor dåb (1)

451. Du, som os af nåde stor (0)

452. Du folk, som kristne kaldes vil (0)

453. Vort løsen er vor tro og dåb (0)

454. Barnelivets favre dage (0)

455. Mindes vi en fuldtro ven (0)

456. Vor Herre Jesus i den nat (1)

457. Du, som gik foran os (4)

458. Zion, pris din saliggører (0)

459. Herre! hvor skal vi gå hen (2)

460. Jesus, din søde forening at smage (1)

461. Jesus Kristus er til stede (1)

462. Jesus, livets sol og glæde (1)

463. Mæt min sjæl, o Jesus sød (0)

464. Jeg kommer, Herre, på dit ord (1)

465. O Jesus, gør det ved din Ånd (0)

466. Vor Herres Jesu mindefest (4)

467. Du er vor skat, o Jesus sød (5)

468. O Jesus, på din alterfod (0)

469. Så går nu sjælens højtid an (0)

470. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord (0)

471. O glædelig dag (0)

472. O Jesus, søde Jesus, dig (0)

473. Dit minde skal, o Jesus, stå (0)

474. Jesus Krist, du gav mig livet (0)

475. Går det, Herre, som jeg vil (4)

476. Kornet, som dør i jorden (1)

477. Som korn fra mange marker (0)

478. Vi kommer til din kirke, Gud (2)

479. Han, som på jorden bejler (0)

480. Lad denne dag, o Gud, vor Gud (0)

481. Løgnens fader vi forsage (3)

482. O Herre god og frelser from (4)

483. Slip os arme ej (1)

484. Du, som vejen er og livet (0)

485. O Jesus, præst i evighed (0)

486. I dag på apostolisk vis (0)

487. Nu fryde sig hver kristen mand (11)

488. Guds Søn kom ned fra Himmerig (3)

489. Guds nåde højt jeg prise vil (0)

490. O søde Gud, din kærlighed (0)

491. O gode Gud, din kærlighed (0)

492. Guds igenfødte, ny-levende sjæle (1)

493. Gud Herren så til jorden ned (4)

494. Kærlighed fra Gud (2)

495. Midt i livet er vi stedt (4)

496. Af dybsens nød, o Gud, til dig (9)

497. Jeg råber fast, o Herre (6)

498. Gud, efter dig jeg længes (6)

499. O Jesus, livsens Herre (1)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek