Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

261. Halleluja for lysets drot (2)

622. Halleluja! jeg har min Jesus fundet (0)

548. Han kom til os fra Himmerige (0)

178. Han står på randen af sin grav (0)

33. Han, som har hjulpet hidindtil (0)

479. Han, som på jorden bejler (0)

633. Har hånd du lagt på Herrens plov (2)

53. Hav tak, o Herre, for evig trøst (0)

573. Helgen her og helgen hisset (0)

438. Hellig, Hellig, Hellig er Herren (0)

422. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig (1)

315. Helligånd, de frommes glæde (2)

316. Helligånd, hør, hvad vi bede (1)

308. Helligånd, vor sorg du slukke (1)

298. Helligånden trindt på jord (2)

123. Her kommer, Jesus, dine små (6)

190. Her ser jeg da et lam at gå (2)

557. Her vil ties, her vil bies (8)

601. Herlighedens Gud (1)

433. Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie) (0)

432. Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet) (1)

7. Herre Gud! Dit dyre navn og ære (7)

264. Herre Jesus, du, som troner (2)

418. Herre Jesus, kom at røre (0)

374. Herre Jesus, stærk og mild (0)

417. Herre Jesus, vi er her (5)

431. Herre Kristus, dig til ære (0)

613. Herre, du vandrer forsoningens vej (1)

57. Herre, fordi du (0)

588. Herre, gør mit liv til bøn (1)

501. Herre, jeg har handlet ilde (0)

697. Herre, jeg vil gerne takke (3)

373. Herre, jeg vil gerne tjene (1)

277. Herre, når din time kommer (1)

459. Herre! hvor skal vi gå hen (2)

223. Herren af søvne opvågned, opsprang (0)

179. Herren god, som uden grænser (0)

349. Herren han har besøgt sit folk (5)

447. Herren strækker ud sin arm (2)

352. Herrens kirke er på jord (0)

388. Herrens røst var over vandet (0)

616. Herrens røst, som aldrig brister (0)

546. Herrens venner ingen sinde (0)

192. Hil dig, Frelser og Forsoner (10)

392. Himlene, Herre, fortælle din ære (7)

101. Himlens morgenrøde (1)

506. Hjerte, lad dig ej indbilde (1)

114. Hjerte, løft din glædes vinger (11)

145. Hos dig, o Jesus, sent om nat (0)

701. Huset, som Gud har bygt (0)

249. Hvad er det at møde den opstandne mester (2)

149. Hvad er det for en snekke (1)

620. Hvad fattes mig? (0)

662. Hvad kan os komme til for nød (5)

54. Hvad mener I om Kristus (8)

640. Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (2)

25. Hvert et lys i livets nat (1)

762. Hvilestunden er i vente (0)

32. Hvo ikkun lader Herren råde (6)

534. Hvo ved, hvornår mit liv har ende (0)

605. Hvo vil med til Himmerige (0)

512. Hvo vil mig anklage (1)

687. Hvor dejlig skal Guds kirke stå (0)

585. Hvor der er tro på Gud (0)

570. Hvor er det godt at lande (0)

43. Hvor er det godt i Jesu arme (0)

229. Hvor er dog påske sød og blid (0)

189. Hvor er lammet, offerlammet (0)

23. Hvor Gud mig fører, går jeg glad (0)

328. Hvor Gud sit hus ej bygge vil (1)

378. Hvor kan jeg noksom skønne på (0)

244. Hvor lifligt er det dog at gå (1)

509. Hvor lystig, sød og yndig (2)

144. Hvor saligt var det ægtepar (0)

689. Hvor ser det ud i verdens ørk (0)

139. Hvor stor er dog den glæde (5)

589. Hvordan takker vi vor Herre (0)

40. Hvorfor vil du dog klage (0)

86. Hvorledes skal jeg møde (5)

411. Hyggelig, rolig (3)

168. Hyrden er én, og så hans hjord (0)

344. Højhedens Gud, som kom herned (0)

88. Hør det, Zion, trøst for al din vé (1)

285. Hør himmelsus i tredie time (1)

524. Hør mig, skaber mild (0)

214. Hør vor helligaftens bøn (1)

111. Hør, hvor englesangen toner (2)

594. Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme (0)

167. Hører I, vor Herre kalder (0)

180. Hører til, I høje Himle (4)

242. Hører, I, som græde (0)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek