FUKs nodebibliotek

 

Copyright © Folkekirkens Ungdomskors Nodebibliotek

BIBLIOTEKETS DRIFT


I FUK’s vedtægter står der i § 2: FUK’s formål er at medvirke til fremme og højnelse af dansk kirkekortradition ved at støtte korenes musikalske virke, formidle et fællesskab mellem korene, udbrede kendskab til korenes arbejde og bidrage til oprettelsen af nye kor.
Det er disse intentioner, FUK’s nodebibliotek i al beskedenhed forsøger at leve op til med sin service-virksomhed, indadtil ved stadig at samle og ordne materiale og viden, udadtil ved at gøre den opnåede ekspertise tilgængelig for alle. Det har derfor stor betydning for biblioteket, at vi her på disse hjemmesider kan give en masse tilbud: filer, man kan downloade og i øvrigt indsigt i, hvad FUK’s Nodebibliotek står for.

Biblioteksbestyrelsen.

Biblioteket ledes af BIBLIOTEKSBESTYRELSEN: Denne består p.t. af flg. personer:
Formand: Orla Olesen, Mogens Hybel, Anne Mette Vennegaard samt Jørn Kofoed Andersen og Laila Høgild Nielsen. 
Anne Mette Vennegaard og Laila Høgild Nielsen er udpeget af FUKs bestyrelse.

Laila Høgild Nielsen Anne Mette Vennegaard Orla Lindholm Olesen

Jørn Kofoed Andersen

Mogens Axel Hybel
Pr. 1. september 2008 er biblioteket flyttet til Teologisk-Pædagogisk Center i Løgumkloster og indgår som en selvstændig del i Centerets bogsamling.
Det forventes, at der vil ske en strukturel omorganisering af bibliotekets struktur, men denne er ikke på plads endnu.
Bibliotekets daglige drift varetages af bibliotekar Helle D. Kjeldsen i samarbejde med Ole Brinth.

Følgende korledertræf har været afholdt af biblioteksbestyrelsen 1994-2004.

LØ 21. JAN 1994
   Korledertræf. Den Gamle Bispegård. Bestyrelsen introducerer Nodebiblioteket.

LØ 29. APR 1995  
Korledertræf i Den Gamle Bispegård med Bendt Fabricius.

LØ 01. MAR 1997  
Korledertræf i Skalborg Kirke. Emne: Begynderkor-metodik. Instruktør: Pia Fog med Nørresundby Kirkes Sangskole. Udstilling med kormetodik og korpædagogik og en bibliografi-publikation.

LØ 07. MAR 1998
  Korledertræf i Skalborg Kirke. Rektor Ivar Mæland om norsk og islandsk kirkemusik for ungdomskor. Udstilling med norske kornoder og dertil hørende bibliografi-publikation.

LØ 06. MAR 1999   Korledertræf i forbindelse med gospel-korstævne i Vesterkær Kirke. Udstilling af spirituals-gospel-noder og en dertil hørende bibliografi-publikation med oversigt over bibliotekets spirituals-gospel-noder.

LØ 04. MAR 2000   Korledertræf, Idé og inspirationsdag i Skalborg Kirke med Erling Lindgren. Emne: Rytmisk Kirkemusik. Udstilling med rytmiske kornoder og en dertil hørende bibliografi-publikation med oversigt over bibliotekets rytmiske korsatser.

LØ 03. MAR 2001 
  Idédag “Begyndelsen til begyndelsen” i Skalborg Kirke med Lone Gislinge som instruktør.

LØ 09. MAR 2002
   Idédag i Skalborg Kirke med Jacob Lorentzen som instruktør med egne værker og demo-kor.

LØ 08. MAR 2003   Idédag i Skalborg Kirke med Harald Gullichsen som instruktør med egne værker.

LØ 06. MAR 2004   Idédag i Skalborg Kirke med Trond Kverno som instruktør med egne værker.

LØ 20. MAJ 2006   Idédag i Skalborg Kirke med Michael Bojesen som instruktør med egne værker. Øvekor: Margrethekirkens Pigekor.

 

Til toppen