Nodedatabase - Access

For at kunne bruge filen skal du have have installeret databaseprogrammet Access, version 97 eller nyere.

Her følger en kort vejledning i brugen af databasen:

Når du åbner filen, ser du følgende skærmbillede:

FUK's NODEBIBLIOTEKSDATABASE
Søg i data   Søg efter sværhedsgrad og brug
  Hjælp I alt A capella Akkompagnement
Formular 0 Let 29 Klik >>>>>> Klik >>>>>>
Fritekst 1 Lettere 607 Klik >>>>>> Klik >>>>>>
Titel/komponist 2 Middel 1396 Klik >>>>>> Klik >>>>>>
DDS/DDK 3 Sværere 439 Klik >>>>>> Klik >>>>>>
Angiv nummer 4 Sværeste 93 Klik >>>>>> Klik >>>>>>
Hjælp Alle satser 2564  

Som det fremgår af skemaet, er der to muligheder for at søge:

  1. Søg i data, hvis du vil søge efter bestemte satser.
  2. Søg efter sværhedsgrad og brug, hvis du vil finde frem til satser, der opfylder visse kriterier m.h.t. sværhedsgrad og brug.

Hvis du klikker på Formular, kommer der en slags kartotekskort frem, der viser de vigtigste data for hver enkelt sats. Du kan bladre frem og tilbage og søge efter satser med f. eks. en bestemt titel eller af en bestemt komponist.

Hvis du vil indkredse satserne ved at bruge et eller to ord, der på en eller anden måde har tilknytning til satsen, enten som en del af titlen eller som en del af den øvrige beskrivelse, kan du med fordel bruge Fritekst. Du skal derefter indtaste ordene et for et, og de relevante satser kommer frem på skærmen.

Kender du satsens titel og/eller komponist, kan du indkredse ved hjælp af Titel/komponist.

Eller kender du hhv. tekstens nummer i DDS/ melodiens nummer i DDK, kan du vælge DDS/DDK.  

Hvis du kender satsens nummer i databasen, kan du klikke på Angiv nummer.

I afsnittet Søg efter sværhedsgrad og brug skal du udvælge det felt, der svarer til 

  1. den sværhedsgrad, du vil koncentrere søgningen om, samt
  2. om det er a capella-satser eller akkompagnerede satser, du går efter.

Når du derefter klikker på feltet får du mulighed for at tage stilling til, hvilken konkret anvendelsesmulighed satsen skal have (f. eks. jul eller konfirmation). Du kan også vælge at lade dette sidste stå åbent. Herefter får du en liste over de satser, der opfylder kriterierne.

Til hver af hovedgrupperne er knyttet en hjælpefunktion, der viser mere detaljeret, hvordan man går frem i søgningen.

Til toppen