FUKs nodebibliotek

 

Copyright © Folkekirkens Ungdomskors Nodebibliotek

Nodebibliotekets Historie

Lørdag den 27. AUG 1988 holdt FUK-NORD generalforsamling i Aalborg i Skalborg Kirkes Sognesal. Ved den lejlighed var FUK-NORDs protektor, biskop Henrik Christiansen til stede. På forespørgsel fra Mogens Hybel tilsagde biskoppen positiv støtte til oprettelse af et musikbibliotek.
Gennem flere år arbejdede FUK-NORDs bestyrelse med planerne. Der var en del forhandlinger med biskoppen. Planerne mundede ud i, at vi kunne få plads i den nye bispegård i stiftsbiblioteket med reoler, et arbejdsbord og en skrivemaskine og kortkartotek. I efteråret 1991 var det så meningen, at vi skulle flytte ind i den nye bispegård.
Den 1. DEC 1991 gik Henrik Christiansen af som biskop over Aalborg Stift. Ved forhandlinger med den nytiltrådte biskop Søren Lodberg Hvas dukkede nye og andre perspektiver op. Med de intentioner FUK-NORDs bestyrelse havde, ville et nodebibliotek fungere dårligt i den nye bispegård sammen med bispegårdens andre funktioner. Et af de ønsker, vi havde, var noget med, at der skulle være mulighed for at gå og komme hver dag og på alle tider af døgnet. Der skulle frit kunne arrangeres møder efter behov. Søren Lodberg Hvas gjorde opmærksom på, at den gamle bispegård kunne være en mulig placering for et sådant foretagende. Vi holdt et møde og beså lokaliteterne. Slutningen på den historie blev, at Budolfi menighedsråd stillede to værelser på kvisten i den gamle bispegård til rådighed.


Stiftsfonden bevilligede penge til indkøb af bogreoler og tidsskriftkasetter. Dernæst tog FUK-NORDs bestyrelse fat på at male, reparere lofter og hvidte dem og iøvrigt indrette lokalerne. Denne proces varede ca. 1/2 år med en frivillig arbejdskraft og mange arbejdstimer.
Fredag den 12. FEB 1993 blev biblioteket officielt åbnet af FUKs formand, biskop Søren Lodberg Hvas, der på festlig manér klippede den røde snor over. Det var en dag med mange gæster, mange taler og mange gaver til biblioteket.


Sidenhen skete der det, at Budolfi menighedsråd fik brug for den gamle bispegård til indretning af en ny præstebolig. Så vi blev sat på gaden den 1. APR 1996. Det var en alvorlig situation. Med anbefaling fra biskoppen blev der udsendt forespørgsler til organisterne i Aalborg-området. Var der plads nogen steder til at huse et bibliotek? Det kom der kun eet positivt svar på, nemlig fra organist Eva-Marie Olesen ved Skalborg Kirke. Med velvillig støtte fra kirkens menighedsråd var hun villig til at dele sit arbejdsrum med biblioteket! I begyndelsen af juni 1996 flyttede biblioteket ind i tårnsalen i Skalborg Kirkes tårn.
Stillingen som bibliotekar blev sidenhen blevet tillagt 15% lønkvotepoint og lagt ind under Vestervig Kirkemusikskole. Denne ordning blev dog suspenderet af Hvorup Sogns Menighedsråd i august 2001, således at arbejdet overgik til at blive et rent con amore job.

Fra og med 1. september blev lokalet i Skalborg Kirke opsagt, da det skulle bruges til andre formål. Igen måtte vi finde en løsning. Men der viste sig hurtigt en udvej, idet flere instanser tilbød at få biblioteket under sine vinger. Valget faldt i sidste ende på Teologisk-Pædagogisk Center i Løgumkloster, som har fået overdraget retten til at føre biblioteket videre. Biblioteket har dermed fået sit fysiske hjemsted i et område, hvor mange forskellige kirkelige institutioner også holder til: Kirkemusikskolen, Refugiet og Præstehøjskolen, med hvem biblioteket deler fysiske rammer.
Samlingen indgår som en selvstændig del af Teologisk-Pædagogisk Centers bogsamling, men ejes fortsat af FUK.

Til toppen