SVÆRHEDSGRADER:

Angivelserne SK og MK er et forsøg på at angive graden af de vanskeligheder, som de enkelte værker stiller sine udøvere overfor.
SK betyder stemmemæssige krav, det vil sige krav til stemmernes træningstilstand (kondition) og sangtekniske færdigheder.
MK betyder musikalske krav, dels til sangernes melodiske, rytmiske og harmoniske færdigheder, dels til det koriske samarbejde.

Vanskelighederne angives med tal fra 0 til 4 således 

                                0: for begyndere
                               
1: let
                               
2: overkommeligt
                               
3: med vanskelige passager eller afsnit
                               
4: vanskeligt 

Det skal understreges, at det er graden af vanskeligheder, som er angivet. Indstuderingsarbejdets omfang er jo desuden afhængigt af mange andre faktorer: stykkets længde, antallet af stemmer osv.
F. eks. kan et vanskeligt, men kort musikstykke godt være hurtigere at lære end et let, men langt stykke. (Henrik Colding-Jørgensen)

De ældste udgivelser er vurderet af Henrik Colding-Jørgensen, de sidste mange års udgivelser er vurderet af Peter Sloth Andersen, Ejner Nielsen og Eva-Marie Olesen.