FUKs nodebibliotek

 

 

         De satser, der kan downloades fra Nodebanken, er tilgængelige med rettighedshavernes samtykke.

 

Opmærksomheden henledes på, at såfremt materialet gøres til genstand for offentlig fremførelse ved gudstjenester, kræver dette, at der er indgået tillægsaftale med Copydan herom.

 

Ønsker du at finde ligestemmige korsatser, klik her

Ønsker du at finde korsatser for blandet kor, klik her