FUKs nodebibliotek

 

Copyright © Folkekirkens Ungdomskors Nodebibliotek

BOGSAMLING

Du kan klikke på bogfortegnelsen og få den totale oversigt over bøgerne på nodebiblioteket.


Bogsamlingen har nu ca. 1800 bind indenfor relevante emner vedrørende KORSANG og KIRKEMUSIK. Bøgerne er opstillet efter de danske folkebibliotekers decimalklassedeling og registreret på en database.
I bogsamlingen står samtlige numre af FUKs KorNyt. Hvis man er interesseret i bestemte artikler i bladet, leverer vi gerne kopier. Iøvrigt haves et stort lager af gamle numre af KorNyt, som frit kan rekvireres!

Bogfortegnelse

Downloadning af bogfortegnelsen kræver at du har programmet Acrobat Reader. Har du ikke Acrobat Reader, kan du frit downloade det her ved at klikke på programnavnet.

Nye noder

Noder, der er indkøbt til biblioteket i årene 2004-2005. Kræver Acrobat Reader.


FUK-korlederens Bibliotek (pdf-fil som kan downloades, kræver Acrobat Reader for at kunne åbnes). Fortegnelse over bøger og hefter med ligestemmige kirkekorsatser. Udarbejdet af Mogens Hybel i samarbejde med John Ludvigsen, Århus Musik. Der er anført priser ved de fleste udgivelser. Fortegnelsen kan således bruges som vejleder ved indkøb, hvis man har penge på korbudgettet til den slags. God fornøjelse!

Til toppen